Тэнхимийн эрхлэгч

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:I-236
Өрөөний утас:75754400-1198

Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:III-312
Өрөөний утас:75754400-3212
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Professor
Өрөө дугаар:I-131

Зөвлөх профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх профессор
Өрөө дугаар:ЦСТ
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх профессор
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Зөвлөх профессор
Өрөө дугаар:I-207
Өрөөний утас:75754400-1198

Дэд профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:I-127
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:III-311
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:III-311
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:III-311
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:III-230
Өрөөний утас:75754400-3208
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associate Professor
Өрөө дугаар:I-127
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Associated Professor
Өрөө дугаар:III-312
Өрөөний утас:75754400-3212

Ахлах багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Ахлах багш
Өрөө дугаар:I-326
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Ахлах багш
Senior Lecturer
Өрөө дугаар:I-127

Багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Lecturer
Өрөө дугаар:I-326
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Lecturer
Өрөө дугаар:III-311

Тэнхимийн туслах

Нэр:Д.Зул
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Тэнхимийн туслах
Өрөө дугаар:I-132
Өрөөний утас:75754400-1198

Бусад

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Бусад
Өрөө дугаар:I-222
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Бусад
Өрөө дугаар:I-326
Өрөөний утас:75754400-1198

Гэрээт Профессор

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Өрөөний утас:75754400-1198

Лаборант

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:I-236
Өрөөний утас:75754400-1198
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:II-224
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Лаборант
Өрөө дугаар:I-207
Өрөөний утас:75754400-1198

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн төв байр, 236 тоот
: 75754400-1198