Статистик /Е05420101/ (мэргэжлийн магистр)
2015.09.16

Батлагдсан төлөвлөгөө харах 

1. Хөтөлбөрийн нэр, индекс:–  Диплом дээр бичигдэх албан ёсны нэр (Энд санал болгож буй боловсролын зэрэг, үндсэн мэргэжлийн нэр, индексийг БШУЯ-наас баталсан  байдлаар нь бүтэн бичнэ. Хөтөлбөрийн нэрийг монгол, англи хэлээр бичнэ)

магистр, Статистик  Е05420101 master of science, StatisticsЕ05420101

 

2. Олгох боловсролын зэрэг:(Тухайн хөтөлбөр нь шинжлэх ухааны аль чиглэлд хамаарч буйг ЮНЕСКО-ийн боловсролын ангилалыг баримтлан бичнэ)

Байгалийн шинжлэх ухаан, математик, статистикийн (054)-ийн статистикийн (0542) чиглэлд хамаарна.

3.Хөтөлбөрийг албан ёсоор баталгаажуулсан, магадлан итгэмжилсэн, хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсэн мэдээлэл(Тухайн хөтөлбөрөөр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн огноо, хөтөлбөр хэрэгжих/хэрэгжиж эхэлсэн  хичээлийн жил, магадлан итгэмжлэгдсэн жил)

Тусгай зөвшөөрөл №960001, дуусах хугацаа 2017.07.01

4. Хөтөлбөрийн зорилго, тодорхойлолт:(Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, МУИС-ийн эрхэм зорилготой уялдсан байдал)

Их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд болон пүүс компаниудад ажиллаж буй багш судлаач зэрэг зохих шаардлагыг хангасан хүмүүст статистикийн шинжлэх ухааны онол болон практикийн гүнзгий мэдлэг эзэмшүүлэх, статистик судалгаа шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг  мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх зорилготой.

5.  Хөтөлбөрийн харъяалал:(Тухайн хөтөлбөрийг хариуцах бүрэлдэхүүн сургууль, тэнхмийн нэрийг бичнэ. Хэрэв хамтарсан, салбар дундын хөтөлбөр бол эрхлэн хариуцах сургууль тэнхмийн нэрсийг тус тус бичнэ)

МУИС-ийн Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хэрэглээний Математикийн тэнхим

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Нийгмийн Ухааны Салбарын Эдийн Засгийн Онолын тэнхим

6. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн:(Төгсөгчийн эзэмшсэн байх ёстой академик, судлагааны болон ерөнхий компетенц, цогц чадамж)

Мэргэжлийн ёс зүйтэй, хариуцлагатай,бие даансуралцах болон  багаар ажиллахчадвартай, гадаад хэлний мэдлэгтэй,судалгааны асуудал боловсруулах, таамаглал дэвшүүлэх, харьцуулсан судалгаа анализ хийх, зүй тогтол, харилцан хамаарлыг загварчлах, шинэ санаа гаргах, тоон болон чанарын шинжилгээ судалгаа хийх, дүгнэн боловсруулах чадваруудыг эзэмшсэн бичгийн болон харилцааны  өндөр соёл, хариуцлагатай орчин үеийн програм хангамжуудыг сайн эзэмшсэн мэргэжилтнүүд байна.

 

7. Хөтөлбөрийн дэд хорооны нэр:(Хөтөлбөрийг санаачилсан бүрэлдэхүүн сургууль болон тэнхмийн хөтөлбөрийн дэд хорооны нэрийг бүтнээр нь бичнэ )

Хэрэглээний Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Хөтөлбөрийн дэд хороо,  Хэрэглээний Математикийн тэнхимийн хөтөлбөрийн дэд хороо

МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны Сургуулийн Нийгмийн Ухааны Салбарын Эдийн Засгийн Онолын тэнхимийн хөтөлбөрийн дэд хороо

8.  Холбоо барих хаяг:(Тухайн хөтөлбөрийн талаар тодорхой мэдээлэл өгч чадах албан тушаалтанбагш профессорын нэр, имэйл хаяг утас, ажлын хаяг)

      Нэр: М.Мэнд-Амар

Албан тушаал, эрдмийн зэрэг цол: Тэнхимийн дэд профессор, Доктор (Ph.D)

И-мэйл: mendamar@seas.num.edu.mn

Утас: 99774400-3108

Нэр: Б.Энх-Амгалан

Албан тушаал, эрдмийн зэрэг цол:  доктор

И-мэйл: benkh25@yahoo.com

Утас: 99774400-4113

Үзсэн : 6281

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр 315 тоот
: assistant1_dam@seas.num.edu.mn, dep-am@seas.num.edu.mn
: 77307730-3600