Бакалаврын сургалт
2014.10.01

Тус тэнхим нь Математик, хэрэглээний, Статистикийн болон Цаг уурын үндсэн хөтөлбөрийг хариуцан явуулдаг ба эдгээр хөтөлбөрүүд нь тооцон бодох математикзагварчлал-симуляци, оптимизац, актуар математик,логистик шинжилгээ, эрсдлийн удирдлага, санхүүгийн математик, хэрэглээний статистик, эдийн засгийн статистикийн чиглэлээр мэргэшин төгсөх боломжтой юм.

Үзсэн : 1777

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dam@seas.num.edu.mn, dep-am@seas.num.edu.mn
: 77307730-3600