Мэдээллийн технологийн үндэсний паркаас талархал илэрхийлсэн бичиг
2017.01.22

Мэдээллийн технологийн үндэсний паркаас талархал илэрхийлсэн бичиг

Үзсэн : 0

Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dam@seas.num.edu.mn, dep-am@seas.num.edu.mn
: 77307730-3108