Файлын нэр Тайлбар Оруулсан Огноо Файлын
хэмжээ
1 Цаг уур.pdf Цаг уур хөтөлбөрийн танилцуулга Б.Ганболд 2017.01.27 0.46 мб
2 Хэрэглээний математик.pdf Хэрэглээний математик хөтөлбөрийн танилцуулга Б.Ганболд 2017.01.27 0.45 мб
3 Ус судлал.pdf Ус судлал хөтөлбөрийн танилцуулга Б.Ганболд 2017.01.27 0.48 мб
4 Статистик.pdf Статистик хөтөлбөрийн танилцуулга Б.Ганболд 2017.01.27 0.56 мб
5 ___________ ____________ ________ ___________.pdf ... Б.Ганболд 2016.03.03 0.66 мб
6 AppliedMathematics.pdf Б.Ганболд 2016.03.03 1.47 мб
7 Statistica.pdf Б.Ганболд 2016.03.03 3.02 мб
8 Статистикийн програмууд түүний хэрэглээ.pdf ... Б.Ганболд 2015.10.22 0.2 мб
9 Олон хэмжээст өгөгдлийн статистик шинжилгээ.pdf ... Б.Ганболд 2015.10.22 0.2 мб
10 Мартингалын онол.pdf Б.Ганболд 2015.10.22 0.22 мб
11 Магадлалын онол.pdf Б.Ганболд 2015.10.22 0.18 мб
12 Presentation.pdf Б.Ганболд 2015.10.22 3.07 мб

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр
: assistant1_dam@seas.num.edu.mn, dep-am@seas.num.edu.mn
: 77307730-3108