Багш

Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Сургалтын албаны эрхлэгч, Профессор
Өрөө дугаар:210
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Зааварлагч
Өрөө дугаар:212
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Өрөө дугаар:212
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:212
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:212
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Өрөө дугаар:202
Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Багш
Элсэлт төгсөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Өрөө дугаар:212

Бусад

Эрдмийн зэрэг:Мастер
Албан тушаал:Бусад

Сургалтын туслах ажилтан (TA)

Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Сургалтын туслах ажилтан (TA)
Эрдмийн зэрэг:Бакалавр
Албан тушаал:Сургалтын туслах ажилтан (TA)

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр, 212 тоот өрөө
: 321102