Үндэсний тэтгэлэгт/70200/ хамрагдах болзол хангаагүй оюутны нэрс

Үндэсний тэтгэлэгт/70200/ хамрагдах болзол хангаагүй оюутны нэрс

Тайлбар: Үндэсний тэтгэлэгтэй холбоотой асууж тодруулах зүйл байвал Оюутны бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэнтэй  уулзана уу.

Татах