Өнгөрсөн хичээлийн жилд МУИС-ийн бүтэц,  зохион байгуулалт өөрчлөгдсөний зэрэгцээ МУИС-ийн стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж байна. Шинээр бий болсон бүтэц, харилцааг Дүрэмд тусган зохицуулах үүднээс шинэчлэн боловсруулан Дүрмийн төслийг Та бүхэнд танилцуулж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ДҮРЭМ ТӨСӨЛ-ийг эндээс үзнэ үү!

Дүрмийн төсөлд тэнхим, бүрэлдэхүүн сургуулиар дамжуулан саналаа өгнө үү! 

Дүрмийн нээлттэй хэлэлцүүлэг: 2014 оны 9 дүгээр сарын 19-ны 16.00 цагаас хичээлийн I байрны 320 тоот өрөөнд болно.