Азийн орнуудын Мэдээллийн Технологийн инженерийн шалгалтанд тус сургуулиас тэнцсэн оюутан, багш нарт сурлага, эрдэм шинжилгээний өндөр амжилт хүсье.

ХШУИС-ийн Захиргаа